Lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2 đợt 1 năm 2018

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh 
cho hệ ĐHCQ (tương đương A2) đợt 1 năm 2018 tại Hà Nội như sau: 
1. Đối tượng: Sinh viên khóa 54 trở về sau hệ đại học chính quy. 
2. Thời gian thi: ngày 10 và 11/03/2018 
3. Kế hoạch đăng ký thi: 
 - Đăng ký nguyện vọng thi tại địa chỉ: https://dangky.tlu.edu.vn. 
 - Thời gian đăng ký nguyện vọng thi qua mạng: 29/01/2018 - 01/02/2018. 
 - Nhà trường sẽ thông báo số báo danh, phòng thi vào tài khoản cá nhân. Sinh 
viên đã đăng ký nguyện vọng thi không được phép vắng thi. 
4. Hình thức thi: Trắc nghiệm hoàn toàn, trả lời vào phiếu trả lời trắc nghiệm và 
chấm bằng máy 3 kỹ năng Nghe, đọc, viết 
 5. Quy trình thi: 
 - Kỹ năng đọc, viết: 40 phút 
 - Kỹ năng nghe: 15 phút 
 - Kỹ năng nói: 7 – 10 phút 
6. Lệ phí dự thi: 100.000 đồng/1 sinh viên. Sinh viên nộp qua tài khoản ngân hàng 
trước ngày 02/03/2018, kết thúc thời gian trên những sinh viên không nộp lệ phí 
sẽ bị xóa khỏi danh sách thi