Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên cấp Khoa lần thứ 33

Đến hẹn lại lên, Hội nghị Khoa học sinh viên cấp Khoa lần thứ 33 năm 2020 của Trường Đại học Thủy lợi sẽ được tổ chức vào ngày 30/5/2020. Đây là hoạt động thường niên của Trường Đại học Thủy lợi nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên và giảng viên, nhằm nâng cao trình độ nghiên cứu, khả năng phân tích, sáng tạo cũng như áp dụng kiến thức được học vào thực tế.

Năm nay, Khoa Kinh tế và Quản lý có 30 em sinh viên tham gia, 15 đề tài với nhiều lĩnh vực liên quan đến kinh tế - quản lý - kinh doanh - kỹ năng. Sơ bộ các đề tài năm nay đều có chất lượng tốt, đi sâu vào phân tích các vấn đề nghiên cứu, nội dung nghiên cứu rất sát với thực tế.

Kế hoạch và thứ tự bảo vệ cụ thể như sau:

Kính mong các Thầy/Cô và các em sinh viên tham dự để cổ vũ cho các nhóm đề tài và để buổi báo cáo thành công tốt đẹp!