Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2019 và giai đoạn 2019-2023 của Khoa Kinh tế và Quản lý

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của GS.TS Trịnh Minh Thụ, hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ lợi tại cuộc họp ngày 06/3/2019 với Khoa Kinh tế và quản lý về kế hoạch công tác trọng tâm năm 2019 và giai đoạn 2019-2023, Khoa đã tiến hành rà soát và hoàn thiện bản kế hoạch trên.

Mục tiêu của kế hoạch là nhằm xây dựng và phát triển Khoa Kinh tế và quản lý thành một đơn vị đào tạo có quy tín và chất lượng về lĩnh vực kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, quản lý xây dựng và kinh tế xây dựng ở Việt Nam, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng.

Nội dung bản Kế hoạch công tác trọng tâm giai đoạn 2019-2023 và chi tiết kế hoạch năm 2019 trong files đính kèm.

  Gửi ý kiến phản hồi
870