Kế hoạch chấm đồ án tốt nghiệp ngành Quản lý xây dựng đợt 2 năm học 2018-2019

Bộ môn Quản lý xây dựng thông báo kế hoạch chấm đồ án tốt nghiệp với sinh viên đợt 2 năm học 2018-2019

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CHẤM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG

ĐỢT 2 NĂM HỌC 2018-2019

Bộ môn Quản lý xây dựng thông báo kế hoạch chấm đồ án tốt nghiệp với sinh viên ngành Quản lý xây dựng đợt 2 năm học 2018-2019 như sau:

1. Địa điểm

- Hội đồng Quản lý xây dựng 1: Phòng 233A3

- Hội đồng Quản lý xây dựng 2: Phòng 235A3

- Hội đồng Quản lý xây dựng 3: Phòng 237A3

2. Thời gian

- Hội đồng Quản lý xây dựng 1: Chiều thứ 3 (08/01/2019) và ngày thứ 4 (09/01/2019

- Hội đồng Quản lý xây dựng 2 và 3: Ngày thứ 4 (09/01/2019)

- Thời gian bắt đầu: Sáng từ 7h00, chiều từ 13h00

3. Thứ tự bảo vệ

- Hội đồng Quản lý xây dựng 1: Xem tại đây

- Hội đồng Quản lý xây dựng 2: Xem tại đây

- Hội đồng Quản lý xây dựng 3: Xem tại đây

4. Một số lưu ý

- Tất cả sinh viên phải có mặt trước 15 phút buổi bảo vệ đầu tiên để phổ biến quy định và dự Khai mạc.

- Kết quả điểm bảo vệ đề tài sẽ được công bố vào cuối buổi.

- Sinh viên mặc quần áo lịch sự theo quy định của nhà trường.

- Các bạn sinh viên có mặt đúng thời gian quy định để buổi bảo vệ được diễn ra thành công tốt đẹp

 

Bộ môn Quản lý xây dựng