Kế hoạch chấm bảo vệ tốt nghiệp ngành Kinh tế, học kỳ 2 năm học 2018-2019 (Hội đồng Kinh tế tài nguyên thiên nhiên)

Tên hội đồng: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Thời gian: 03-04/07/2019

Địa điểm: Room 4-K1

TT

Mã SV

Họ tên SV

Lớp quản lý

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

1

1554012032

Nguyễn Thị Anh

57K-TN

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp của công ty cổ phần sinh hóa Nam Định

ThS. Trần Văn Khiêm

2

1554011954

Hán Thị Chinh

57K-TN

Thực trạng quản lý lâm nghiệp tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

TS. Bùi Thị Thu Hòa

3

1554012134

Nguyễn Thị Giang

57K-TN

Đánh giá hiệu quả của công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

TS. Trương Đức Toàn

4

1554011944

Hoàng Thị Hà

57K-TN

Ứng dụng lý thuyết tổ chức công nghiệp trong quản lý nước sinh hoạt

TS. Bùi Thị Thu Hòa

5

1554012211

Nguyễn Thị Hạnh

57K-TN

Phân tích thực trạng đô thị hóa khu vực nông thôn từ năm 2000 ở một huyện đặc trưng  thuộc tỉnh Bắc Ninh

PGS.TS. Nguyễn Trung Dũng

6

1554012129

Lê Thị Thanh Hằng

57K-TN

Phân tích thực trạng đô thị hóa khu vực nông thôn từ năm 2000 ở một huyện đặc trưng ở ngoại thành Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Trung Dũng

7

1554012072

Nguyễn Thị Hoa

57K-TN

Ứng dụng lý thuyết tổ chức công nghiệp trong quản lý tài nguyên nước

TS. Bùi Thị Thu Hòa

8

1554011857

Đinh Thị Huyền

57K-TN

Tác động của chuyển đổi đất nông nghiệp sang công nghiệp tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

TS. Trương Đức Toàn

9

1554012206

Đinh Thị Thu Hương

57K-TN

Thực trạng sử dụng và quản lý đất tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

TS. Bùi Thị Thu Hòa

10

1554012254

Lê Thị Hằng Nga

57K-TN

Thực trạng sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

TS. Bùi Thị Thu Hòa

11

1554012036

Nguyễn Thị Kim Oanh

57K-TN

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

TS. Trương Đức Toàn

12

1554011706

Nguyễn Thị Thoa

57K-TN

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho làng nghề sơn mài Duyên Thái - Thường Tín - Hà Nội

TS. Bùi Thị Thu Hòa

13

1454011506

Trần Minh Đức

56K-TN

Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi tại Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

TS. Trương Đức Toàn

14

1454011433

Nguyễn Tuấn Phong

56K-TN

Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi tại Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc Hưng Hải

TS. Trương Đức Toàn

Danh sách gồm 14 sinh viên.

 

Bộ môn Kinh tế