Kế hoạch chấm bảo vệ tốt nghiệp ngành Kinh tế, học kỳ 2 năm học 2018-2019 (Hội đồng Kinh tế phát triển 2)

Tên hội đồng: Kinh tế phát triển 2

Thời gian: 01-02/07/2019

Địa điểm: Room 2-K1

TT

Mã SV

Họ tên SV

Lớp quản lý

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

1

1554011934

Nguyễn Văn Thành

57K-PT

Phân tích thực trạng và tiềm năng phát triển kinh doanh của chi nhánh Vietel tại tỉnh Bắc Ninh

TS. Bùi Thị Thu Hòa

2

1554012012

Nguyễn Thị Linh Giang

57K-PT

Phân tích thực trạng phát triển du lịch làng cổ Đường Lâm (Hà Nội)

PGS.TS. Nguyễn Trung Dũng

3

1554012150

Nguyễn Thị Trường Giang

57K-PT

Phân tích việc phát triển cây quế trong  xóa đói giảm nghèo ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

PGS.TS. Nguyễn Trung Dũng

4

1554011805

Lê Thị Hà

57K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh Chi nhánh Tổng công ty ACC - Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế và Xây dựng ACC

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

5

1554012226

Lưu Thị Hà

57K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Công nghệ F5

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

6

1554012151

Nguyễn Thị Thanh Hà

57K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Chuyển giao công nghệ

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

7

1554011695

Nguyễn Thị Hằng

57K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Phân phối Đông Dương

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

8

1554011830

Nguyễn Hoàng Hiệp

57K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây Dựng Vân Trường

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

9

1554012149

Lục Huy Hoàng

57K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Tân Thịnh

TS. Trương Đức Toàn

10

1554011783

Bùi Thị Tuyết Mai

57K-PT

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH dây cáp điện và thiết bị Bình Dương IEC

PGS.TS. Bùi Duy Phú

11

1554012153

Đinh Thị Tuyết Mai

57K-PT

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập khẩu mỹ nghệ Á Đông

PGS.TS. Bùi Duy Phú

12

1554012131

Trần Thị Thảo

57K-PT

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo hộ lao động Hà Nội

TS. Trương Đức Toàn

13

1554011715

Nguyễn Thị Thùy

57K-PT

Phát triển bền vững làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

TS. Trương Đức Toàn

14

1554011774

Ngô Quang Trường

57K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Hoàng Phát

ThS. Phùng Mai Lan

15

1554011981

Lê Minh Tuấn

57K-PT

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Sông Đà 11

ThS. Phùng Mai Lan

16

1554011691

Phùng Thị Thu Uyên

57K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Vận tải và Kinh doanh VLXD Minh Quế

ThS. Phùng Mai Lan

17

1554012227

Vũ Hải Yến

57K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Một Thành Viên quốc tế DHA

ThS. Phùng Mai Lan

18

1454012457

Vũ Thanh Tùng

56K-PT

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Aruna Offices

ThS. Phùng Mai Lan

Danh sách gồm 18 sinh viên.
  Bộ môn Kinh tế