Tình hình phát triển Đảng trong sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý

Phát triển Đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Kết nạp nhiều sinh viên vào Ðảng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. Đây là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có tri thức chính trị, phục vụ tích cực nhiệm vụ, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập và phát triển của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay. Sinh viên trong các trường đại học là nguồn dự bị hùng hậu, có chất lượng bổ sung Đảng viên cho Đảng. Đẩy mạnh phát triển Đảng viên trong sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng nguồn toàn diện vừa "hồng" vừa "chuyên" cho Đảng cho trường Đại học Thủy lợi.

Đảng bộ bộ phận khoa Kinh tế và Quản lý có 2 chi bộ sinh viên tham gia sinh hoạt đó là Chi bộ KT&QL4 và Chi bộ KT&QL5. Mỗi một chi bộ đều có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, bao gồm Bí thư chi bộ và các Phó bí thư chi bộ là các cán bộ giảng viên.

Hình 1. Lễ Kết nạp Đảng của Chi bộ KT&QL 5

Việc lựa chọn, giới thiệu sinh viên ưu tú xem xét kết nạp vào Ðảng được thực hiện nghiêm túc, dân chủ và công khai từ cấp chi đoàn. Những tiêu chuẩn, quy trình kết nạp đảng viên được Ðảng ủy hướng dẫn, đưa vào nội dung học tập của tuần công dân đầu khóa, để các sinh viên đều nắm rõ và có ý thức tự rèn luyện, phấn đấu. Về điều kiện kết nạp Đảng, ngoài những tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, điểm trung bình chung học tập, điểm rèn luyện, sinh viên còn phải là nhân tố tích cực trong các hoạt động, phong trào của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, được chi đoàn tín nhiệm.

Từ năm 2015 đến nay, Khoa kinh tế và quản lý đã kết nạp được 87 quần chúng ưu tú, trong đó có 83 đảng viên là sinh viên. Những sinh viên trở thành đảng viên đều khẳng định được vai trò tiên phong, gương mẫu, tác động tích cực đến quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức đảng nơi công tác cũng như nơi cư trú.

Hình 2. Thống kê tình hình Kết nạp Đảng từ năm 2015

Bạn Vương Thị Thanh Loan – sinh viên lớp 58QLXD2, một Đảng viên dự bị cũng có chia sẻ rằng: “Tôi đã luôn cố gắng, nỗ lực hết mình, luôn rèn luyện, tu dưỡng bản thân thật tốt về mọi mặt để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Và giờ đây, tôi cần cố gắng hơn nữa trong thời gian thử thách này để xứng đáng là một Đảng viên gương mẫu. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào.”

Sau khi học xong lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, Bạn Phan Thị Thanh Vân lớp 60QLXD2 có chia sẻ “Sau khi học xong mình thấy Đảng đã soi sáng tâm hồn nhỏ bé của mình, cho mình hiểu về lối sống của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại, và cố gắng phấn đấu để trở thành một Đảng viên tốt giúp ích cho xã hội cho đất nước Việt Nam ta, một lòng trung thành với Đảng, hiếu với dân”.

Hình 3. Lễ Kết nạp Đảng của Chi bộ KT&QL 4

Ðể đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đảng viên là sinh viên, Khoa KT&QL đã và đang tiếp tục tập trung rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên ưu tú gắn với tạo động lực, khuyến khích, động viên sinh viên tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện, thúc đẩy các phong trào thi đua ngày càng hiệu quả.