Lý lịch khoa học TS. Phạm Thị Thanh Trang

TS. Phạm Thị Thanh Trang nghiên cứu các lĩnh vực: Đánh giá tiềm năng du lịch của một vùng và giải pháp phát triển, Phát triển bền vững khu vực nông nghiệp, Đánh giá quá trình chuyển giao quản lý tưới và sự tham gia của cộng đồng vào quản lý thủy nông

Họ và tên:

PHẠM THỊ THANH TRANG

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1979

Nơi sinh:

Trung Lập – Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Quê quán

Trung Lập – Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Đơn vị công tác:

Bộ môn: Kinh tế

Khoa: Kinh tế và Quản lý

Trường Đại học Thủy lợi

 

Học vị:

Học vị: Tiến sỹ

Chuyên ngành: Kinh tế - Môi Trường

Trường Đại học Flinders - Australia

Năm: 2017

Dạy chuyên ngành:

Kinh tế

Lĩnh vực nghiên cứu:

Đánh giá tiềm năng du lịch của một vùng và giải pháp phát triển, Phát triển bền vững khu vực nông nghiệp, Đánh giá quá trình chuyển giao quản lý tưới và sự tham gia của cộng đồng vào quản lý thủy nông

Ngoại ngữ:

IELTS 6.5

Địa chỉ liên hệ:

P210 nhà A5, Đại học Thủy lợi

Điện thoại:

0912289029

Email:

pthanh_trang.ktcs@tlu.edu.vn

Các bài báo, công trình khoa học (3 năm gần đây)

- “The effects of subsidized irrigation service fees on irrigation performance in Vietnam”,  International Conference “XII International Conference on Agricultural and Environmental Engineering” ICAEE, Sydney 2014.

- “Evaluating the impacts of Water User Associations on irrigation performance in Vietnam”, The Environmental school conference, Finders University, Australia, 2016