Lý lịch khoa học ThS. Vũ Ngọc Luân

Họ và tên:

Vũ Ngọc Luân

Giới tính:

Nam

Năm sinh:

06/07/1987

Nơi sinh:

Liên Bạt - Ứng Hòa – Hà Nội

Quê quán

Liên Bạt - Ứng Hòa – Hà Nội

Đơn vị công tác:

Bộ môn:Quản lý xây dựng

Khoa: Kinh tế và quản lý

Trường Đại học Thủy lợi

 

Học vị:

Học vị:Thạc sĩ

Chuyên ngành:Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường

Trường Đại học: Đại học Thủy lợi

Năm:2012

Dạy chuyên ngành:

Quản lý xây dựng

Lĩnh vực nghiên cứu:

  • Lập và phân tích đánh giá dự án đầu tư (báo cáo khả thi đầu tư xây dựng)
  • Lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình
  • Tư vấn trong lĩnh vực đấu thầu
  • Xây dựng định mức dự toán, định mức kinh tế kỹ thuật
  • Thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng
  • Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình…

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ:

Số 2 Dãy 2 Khu tập thể Xa La Trại Tổ 12 – Phúc La – Hà Đông

Điện thoại:

 0985 388 489

Email:

Vungocluan87@gmail.com

Các bài báo, công trình khoa học (3 năm gần đây)