Lý lịch khoa học ThS. Trần Thị Hồng Phúc

Họ và tên:

Trần Thị Hồng Phúc

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

18/11/1977

Nơi sinh:

Phường Phú Sơn -TPThanh Hóa

Quê quán

Phường Phú Sơn -TPThanh Hóa

Đơn vị công tác:

Bộ môn: Quản lý xây dựng

Khoa: Kinh tế và quản lý

Trường Đại học Thủy lợi

 

Học vị:

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy

Trường Đại học: Đại học Thủy lợi

Năm: 2010

Dạy chuyên ngành:

Quản lý xây dựng

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Lập và phân tích đánh giá dự án đầu tư (báo cáo khả thi đầu tư xây dựng)

- Lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình

- Tư vấn trong lĩnh vực đấu thầu

- Xây dựng định mức dự toán, định mức kinh tế kỹ thuật

- Thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng

- Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình…

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 1601CT3- Khu Đô thị Trung Văn - Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

 0936 188 070

Email:

tranhongphuc@tlu.edu.vn

Các bài báo, công trình khoa học (3 năm gần đây)

- Bài báo “Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực tư vấn trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình ở các công ty tư vấn tại Hà Nội” đăng trên Hội nghị khoa học thường niên Trường ĐHTL 11/2016;

- Bài báo “ Đề xuất giải pháp quản lý chi phí trong quá trình thi công xây dựng các công trình thủy lợi tại tỉnh Thái Bình” Đăng trên hội nghị khoa học thường niên trường ĐHTL 2017;

- Bài báo “ Nghiên cứu sự phối hợp giữa nhà trường và các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về việc đào tạo nguồn nhân lực” Đăng trên hội nghị khoa học thường niên trường ĐHTL 2017.