Lý lịch khoa học ThS. Nguyễn Văn Phương

 Họ và tên:

 Nguyễn Văn Phương

 Giới tính:

 Nam

 Năm sinh:

 10/02/1984

 Nơi sinh:

 Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định

 Quê quán

 Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định

 Đơn vị công tác:

 Bộ môn:Quản lý xây dựng

 Khoa: Kinh tế và quản lý

 Trường Đại học Thủy lợi

 

 Học vị:

 Học vị:Thạc sĩ

 Chuyên ngành:Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường

 Trường Đại học: Đại học Thủy lợi

 Năm: 2012

 Dạy chuyên ngành:

 Quản lý xây dựng

 Lĩnh vực nghiên cứu:

 - Lập và phân tích đánh giá dự án đầu tư (báo cáo khả thi đầu tư xây dựng)

 - Lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình

 - Tư vấn trong lĩnh vực đấu thầu

 - Xây dựng định mức dự toán, định mức kinh tế kỹ thuật

 - Thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng

 - Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình…

 Ngoại ngữ:

 Tiếng Anh

 Địa chỉ liên hệ:

 Thanh Oai, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội

 Điện thoại:

 094 5656 369

 Email:

 phuongnv@wru.vn

 Các bài báo, công trình khoa học (3 năm gần đây)

 - Bài báo “Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác công tư (ppp) trong đầu tư và khai thác công trình thủy lợi” đăng trên Hội nghị khoa học thường niên Trường ĐHTL 11/2016;

 - Đề tài NCKH “Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật: Công trình thủy lợi – Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả” gồm 12 tiêu chuẩn ban hành 2016;

 - Đề tài NCKH “Xây dựng Định mức dự toán kiểm định an toàn đập” ban hành năm 2016.