Lý lịch khoa học ThS. Nguyễn Thị Thủy

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thủy

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1992

Nơi sinh:

Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Quê quán

Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Đơn vị công tác:

Bộ môn: Quản lý xây dựng

Khoa: Kinh tế và Quản lý

Trường Đại học: Thủy lợi

 

Học vị:

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Quản lý xây dựng

Trường Đại học: Xây dựng

Năm: 2017

Dạy chuyên ngành:

Quản lý xây dựng

Lĩnh vực nghiên cứu:

- Tư vấn lập và phân tích đánh giá dự án đầu tư

- Lập và thẩm tra dự toán

- Tư vấn trong lĩnh vực đấu thầu

- Thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng

Ngoại ngữ:

Tiếng anh

Địa chỉ liên hệ:

Lê Thanh Nghị, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

0979.345.158

Email:

ntthuy@wru.vn hoặc ntthuy@tlu.edu.vn

Các bài báo, công trình khoa học (3 năm gần đây)