Lý lịch khoa học ThS. Bùi Anh Tú

Họ và tên:

Bùi Anh Tú

Giới tính:

Nam

Năm sinh:

01/9/1991

Nơi sinh:

Hà Nội

Quê quán

TP.Việt Trì, Phú Thọ

Đơn vị công tác:

Bộ môn:Quản lý xây dựng

Khoa: Kinh tế và quản lý

Trường Đại học Thủy lợi

 

Học vị:

Học vị:Thạc sĩ

Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường

Trường Đại học: Đại học Thủy lợi

Năm:2015

Dạy chuyên ngành:

Quản lý xây dựng

Lĩnh vực nghiên cứu:

  • Lập và phân tích đánh giá dự án đầu tư (báo cáo khả thi đầu tư xây dựng)
  • Đánh giá hiệu quả dự án
  • Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ:

Nhà 4F, KĐT Trung Yên, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:

0983 413 466

Email:

buianhtu@wru.vn

Các bài báo, công trình khoa học (3 năm gần đây)

  • Bài báo “Thực hiện các tiêu chí về thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới – thực trạng và nguyên nhân” đăng trên tạp chí Hợp tác và Phát triển số 38 tháng 8/2016;
  • Bài báo “Xác định lợi ích kinh tế quản lý tổng hợp lũ trên lưu vực sông Hương” đăng trên tạp chí Thủy lợi và Môi trường số 53 (6/2016)
  • Bái báo “Nhận dạng và phân loại rủi ro ngập lụt, đề xuất các phương pháp ước lượng rủi ro” Đăng trên hội nghị khoa học thường niên trường ĐHTL 2017;