Lý lịch khoa học PGS.TS Nguyễn Bá Uân

Họ và tên:

NGUYỄN BÁ UÂN

Giới tính:

Nam

Năm sinh:

1957

Nơi sinh:

Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng

Quê quán

Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng

Đơn vị công tác:

Bộ môn: Quản lý xây dựng

Khoa: Kinh tế và Quản lý

Trường Đại học: Thủy lợi

 

Học vị:

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Thủy văn, thủy lực và CT Thủy lợi

Trường Đại học: Thủy lợi

Năm: 2002

Học hàm:

Học Hàm: Phó giáo sư

Năm: 2006

Dạy chuyên ngành:

Quản lý xây dựng và Quản lý kinh tế

Lĩnh vực nghiên cứu:

Kinh tế và Quản lý

Ngoại ngữ:

Anh C, Nga C

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 06 Chung cư 1 Nguyễn Trãi, Khương Trung,      Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:

0913373006

Email:

ba_uan@yahoo.com

bauan.kttl@tlu.edu.vn

Các bài báo, công trình khoa học (3 năm gần đây)

  1. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của các bản tin báo bão (Bài báo 2015)
  2. Công trình thủy lợi - Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả tiêu nước cho cây trồng (TCVN – 2015)
  3. Phương pháp xác định lợi ích kinh tế của giao thông thủy đối với các dự án xây dựng hồ chứa đa mục tiêu (Bài báo 2017)
  4. Giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam (Bài báo 2017)