Lý lịch khoa học PGS.TS Ngô Thị Thanh Vân

Họ và tên:

NGÔ THỊ THANH VÂN

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1965

Nơi sinh:

Hà Nội

Quê quán

Nghệ An

Đơn vị công tác:

Bộ môn: Quản lý Xây dựng

Khoa: Kinh tế và Quản lý

Trường Đại học: Đại học Thuỷ lợi

 

Học vị:

Học vị: TS

Chuyên ngành: Thuỷ lợi

Trường Đại học: Kỹ thuật Braunschweig, CHLB Đức

Năm: 2000

Dạy chuyên ngành:

Quản lý Xây dựng

Lĩnh vực nghiên cứu:

Quản lý tài nguyên nước, Quản lý Xây dựng

Ngoại ngữ:

Anh, Đức

Địa chỉ liên hệ:

TT Đại học Thuỷ lợi, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:

0913011027

Email:

 vanngo@tlu.edu.vn

Các bài báo, công trình khoa học (3 năm gần đây)

1. Nguyễn Anh Tú, Ngô Thị Thanh Vân, 2015: Quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Tạp chí Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng 1/2015, ISSN 1859-4921

2. Nguyễn Tự Công Hoàng, Ngô Thị Thanh Vân, 2015: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng CTXD Thuỷ lợi, Hội nghị thường niên Khoa học, trường Đại học Thủy lợi, 10/2015

3. Hoàng Thị Hương Hạnh, 2015: Lượng hóa mức chi trả dịch vụ môi trường rừng Vườn Quốc Gia Ba Vì, Hội nghị thường niên Khoa học, trường Đại học Thủy lợi, 10/2015

4. Ngo Thi Thanh Van, 10/2016: Flood integrated management in the huong river basin. Hội thảo quốc tế tại Berlin, CHLB Đức “Exceed conference forced migration-environmental and socioeconomic dimensions, 19-20 October, 2016, Berlin, Germany.

5. Ngô Thị Thanh Vân, 2016, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình nhà ở cao tầng, Hội nghị thường niên Khoa học, trường Đại học Thủy lợi, 11/2016

6. Ngô Thị Thanh Vân, và nnk, 2016, Xác định lợi ích kinh tế quản lý tổng hợp lũ trên lưu vực sông Hương, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, số 53 (6/2016)

7. Ngô Thị Thanh Vân, Thomas Muenzel, Phạm Hùng Cường, Marcus J. Wishart: 2016, Phân tích kinh tế dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập dựa trên kết hợp lợi ích và giảm rủi ro vỡ đập, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, số 54 (9/2016)