Lý lịch khoa học KS. Trần Thị Kiều Trang

Họ và tên:

Trần Thị Kiều Trang

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

30/12/1992

Nơi sinh:

Gia Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình

Quê quán

Gia Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình

Đơn vị công tác:

Bộ môn: Quản lý xây dựng

Khoa: Kinh tế và quản lý

Trường Đại học Thủy lợi

 

Học vị:

Học vị: Kỹ sư

Chuyên ngành: Kinh tế Xây dựng

Trường Đại học: Đại học Xây dựng

Năm:2015

Dạy chuyên ngành:

Quản lý xây dựng

Lĩnh vực nghiên cứu:

  • Lập và phân tích đánh giá dự án đầu tư (báo cáo khả thi đầu tư xây dựng)
  • Lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình
  • Tư vấn trong lĩnh vực đấu thầu
  • Xây dựng định mức dự toán, định mức kinh tế kỹ thuật
  • Thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng
  • Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình…

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 806 – VP5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại:

 

Email:

trangttk@tlu.edu.vn

Các bài báo, công trình khoa học (3 năm gần đây)

- Bài báo "Xây dựng mô hình tối ưu trong quyết định đầu tư giảm nhẹ rủi ro thiên tai" - Tạp chí Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường số 53 (T6/2016).