Lí lịch khoa học ThS Nguyễn Thị Hương

ThS Nguyễn Thị Hương là giảng viên đào tạo kĩ năng mềm.

Họ và tên:

Nguyễn Thị Hương

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

 1988

Nơi sinh:

Thanh Hóa

Quê quán

Xã Minh Lộc- Huyện Hậu Lộc- Tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị công tác:

Bộ môn: Phát triển kỹ năng

Khoa:Kinh tế và quản lý

Trường Đại học: Thủy lợi

 

Học vị:

Học vị:Thạc sĩ

Chuyên ngành: xã hội học

Trường Đại học: Học viện khoa học xã hội

Năm:2014

Dạy chuyên ngành:

 Phát triển kỹ năng

Lĩnh vực nghiên cứu:

 

Ngoại ngữ:

 Tiếng Anh – IELTS 4.5

Địa chỉ liên hệ:

 Bộ môn Khoa học Cơ bản – Cơ sở 2

Điện thoại:

 0938936990

Email:

 nguyenthihuong@tlu.edu.vn

Các bài báo, công trình khoa học (3 năm gần đây)

“Thực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức của sinh viên trường Đại học Thủy Lợi về quản lý chi tiêu” Tuyển tập Hội nghị khoa học thường niên của trường Đại học Thủy Lợi năm 2017. ISBN: 978-604-82-2274-1. Tr 365. Nhà xuất bản Xây Dưng