Lí lịch khoa học ThS Bùi Thị Phương Thảo

ThS Phạm Phương Thảo chuyên đào các kỹ năng mềm cho sinh viên và các tổ chức.

Họ và tên:

Bùi Thị Phương Thảo

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

 1984

Nơi sinh:

Nam Định

Quê quán

Lộc An, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Đơn vị công tác:

Bộ môn: Phát triển kỹ năng

Khoa:Kinh tế và quản lý

Trường Đại học: Thủy lợi

 

Học vị:

Học vị:Thạc sĩ

Chuyên ngành: Tâm lý học

Trường Đại học:Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm:2013

Dạy chuyên ngành:

 Phát triển kỹ năng

Lĩnh vực nghiên cứu:

 

Ngoại ngữ:

 Tiếng Anh – IELTS 5.0

Địa chỉ liên hệ:

 Bộ môn Phát triển kỹ năng – Khoa kinh tế và quản lý – trường Đại học Thủy Lợi

Điện thoại:

 0989373159/0914447159

Email:

 buithiphuongthao@tlu.edu.vn

Các bài báo, công trình khoa học (3 năm gần đây)

“Nhận thức của sinh viên về quan hệ tình dục an toàn” Tạp chí Tâm lý học xã hội số 1,1-2016, ISSN: 0866-8019, Tr78-85

 

“Quan niệm của sinh viên về tình dục và việc sử dụng bao cao su, thuốc tránh thai khẩn cấp trong quan hệ tình dục” Tạp chí Tâm lý học xã hội số 10, tháng 10-2017, ISSN: 0866-8019, Tr 27-33

 

“Giao tiếp và sự hài lòng trong tình dục của thanh niên Việt Nam” Kỷ yếu hội thảo quốc tế Tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững” Quyển 1, Tr 140-149, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 

“Thực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức của sinh viên trường Đại học Thủy Lợi về quản lý chi tiêu” Tuyển tập Hội nghị khoa học thường niên của trường Đại học Thủy Lợi năm 2017. ISBN: 978-604-82-2274-1. Tr 365. Nhà xuất bản Xây Dưng