Các biện pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng

Trong nền kinh tế thị trường muốn tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp phải cung cấp sản phẩm (hay dịch vụ) làm thoả mãn nhu cầu của khách hàng tốt nhất có thể; hay nói cách khác, các doanh nghiệp phải tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh cho chính mình. Việc xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng là nhu cầu thiết yếu của các doanh nghiệp vì nó tạo ra thương hiệu riêng cho mình. Đối với lĩnh vực xây dựng phải lấy yếu tố chất lượng sản phẩm xây dựng là mục tiêu quan trọng cho hoạt động của mình.

Giai đoạn thi công xây dựng là giai đoạn quan trọng nhất quyết định chất lượng các công trình. Hầu hết các sự cố đều bắt nguồn từ việc thi công kém chất lượng. Và nhà thầu thi công chính là mắt xích trực tiếp triển khai thi công làm ra sản phẩm và ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình. Vấn đề quản lý chất lượng thi công của các nhà thầu hiện nay hoặc chưa được chú trọng hoặc còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Nhìn chung công tác quản lý chất lượng ở nước ta vẫn còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết về năng lực, kỹ năng quản lý và tính chuyên nghiệp và chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực xây dựng. Vấn đề mang tính thời sự là phải làm thế nào để đổi mới việc quản lý chất lượng của các công trình xây dựng.