Đảng ủy Khoa Kinh tế và quản lý

♦ TS Đỗ Văn Quang – Bí thư Đảng ủy Khoa

♦ TS Lê Văn Chính – Phó Bí thư Đảng ủy Khoa

♦ PGS.TS Nghiêm Văn Lợi – Đảng ủy viên

♦ TS Phạm Thị Thanh Trang - Đảng ủy viên

♦ ThS Triệu Đình Phương – Đảng ủy viên

Công đoàn Khoa Kinh tế và quản lý

♦ TS Lê Văn Chính – Chủ tịch Công đoàn Khoa

♦ KS Nguyễn Hải Hiền – Phó Chủ tịch

♦ TS Phạm Thị Thanh Trang – Ủy viên

♦ ThS Vũ Huy Vĩ – Ủy viên

♦ ThS Đàm Thị Thủy – Ủy viên

Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế và Quản lý

♦ ThS Đỗ Văn Chính – Bí thư Liên Chi đoàn

♦ KS Phùng Duy Hảo – Phó Bí thư Liên Chi đoàn

♦ Vũ Công Chức – Phó Bí thư Liên Chi đoàn

♦ Nguyễn Việt Thanh – Phó Bí thư Liên Chi đoàn