Vị trí và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh

Đại học Thủy lợi bắt đầu đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh từ năm học 2008-2009. Tính đến nay, đã đào tạo được 10 Khóa với gần 600 sinh viên tốt nghiệp. Kết quả khảo sát cho thấy trên 90% sinh viên ra trường có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp.

Các cử nhân ngành QTKD sẽ có cơ hội làm việc tại các tổ chức sản xuất, dịch vụ, thương mại:

• Quy mô vừa và nhỏ,

• Vận hành theo hệ thống chặt chẽ

• Hoạt động nội địa hoặc đa quốc gia

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

• Nhân viên hoặc quản lý tại các tổ chức kinh doanh và phi kinh doanh, 

• Nhân viên hoặc quản lý tại các tổ chức thuộc mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội, 

• Nhân viên hoặc quản lý tại các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế

Họ sẽ có khả năng từng bước phát triển nghề nghiệp theo các hướng sau:

- Nhà quản trị chuyên ngành (tiếp thị, tài chánh, sản xuất, nhân sự, ..) trong tổ chức

- Nhà quản trị chiến lược trong tổ chức

- Nhà quản trị vận hành trong tổ chức

- Nhà quản lý công nghệ trong tổ chức

- Nhà quản trị đào tạo trong tổ chức

- Nhà phát triển kinh doanh trong tổ chức (business development)

- Nhà quản trị thay đổi trong tổ chức

- Nhà quản trị tái cấu trúc trong tổ chức

- Nhà quản trị thiết kế sản phẩm và dịch vụ trong tổ chức

- Nhà tích hợp hệ thống quản lý 

- Nhà nghiên cứu

 Cụ thể như sau:

• Quản lý tài chính kế toán: theo dõi và quản lý các hoạt động tài chính kế toán của công ty, phân tích chứng khoán: phân tích, xử lý số liệu chứng khoán…

• Quản lý nhân sự: hoạch định nhân sự, khảo sát nhu cầu đào tạo và lên kế hoạch đào tạo, định biên, kế hoạch lương và thưởng, kế hoạch động viên và quan hệ lao động…

• Quản lý kinh doanh: nghiên cứu thị trường, hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, kinh doanh quốc tế,…

Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

• Tiếp tục học tập nâng cao kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên sâu ở trình độ thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành trong lĩnh vực kinh tế quản trị kinh doanh;

• Có đủ năng lực tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về kinh tế quản trị kinh doanh