Vì sao bạn nên học ngành QUẢN LÝ XÂY DỰNG/KINH TẾ XÂY DỰNG – Trường Đại học Thuỷ lợi

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý xây dựng có việc làm cao từ Chương trình đào tạo chất lượng, hiện đại, phù hợp với thực tế gồm 2 chuyên ngành là: Kinh tế xây dựng và Quản lý xây dựng. Là 1 trong 5 Chương trình đào tạo của Trường đã được Kiểm định chất lượng.

Xã hội đang có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế xây dựng cũng như quản lý xây dựng. Cùng với công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, ngành xây dựng đang phát triển ngày càng mạnh, tỷ trọng chiếm từ 10-12% GDP hàng năm. Do vậy, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tập đoàn xây dựng từ quy mô nhỏ đến lớn đều có nhu cầu tuyển dụng nhân sự có trình độ kiến thức, năng lực tổng hợp về kinh tế, kỹ thuật và quản lý xây dựng. Vì lý do đó, có bằng kỹ sư Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng sẽ tạo cơ hội lớn cho sự nghiệp của người học.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành quản lý xây dựng sau khi tốt nghiệp là rất lớn. Kết quả khảo sát trong 3 năm gần đây, trên 95% sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý xây dựng của Khoa Kinh tế và quản lý có việc làm sau khi ra trường 1 năm. Các công việc rất đa dạng phù hợp theo yêu cầu của thực tế. Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc trong lĩnh vực quản lý xây dựng, kỹ năng làm việc ở hiện trường cũng như văn phòng. Cụ thể là thực hiện các công việc quản lý dự án, quản lý tài chính, quản lý chất lượng, thẩm định, thẩm tra tại các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương đang thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng. Công việc tư vấn thiết kế, thi công tại các công ty tư vấn đầu tư, xây dựng. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và quản lý trong xây dựng ở các đơn vị nghiên cứu, đào tạo.

Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với thực tiễn với mục tiêu của chương trình là đào tạo các kỹ sư có kiến thức chuyên sâu về kinh tế xây dựng và quản lý xây dựng. Người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng, có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý xây dựng, có khả năng điều hành doanh nghiệp và lãnh đạo cơ quan quản lý về xây dựng.

Chương trình đào tạo có định hướng rõ ràng, kiến thức hiện đại cập nhật với quốc tế đồng thời thường xuyên được rà soát để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.  Nội dung đào tạo Chương trình đào tạo được thiết kế theo hệ thống tín chỉ (145 tín chỉ) với thời gian đào đào tạo 4,5 năm gồm 2 chuyên ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý xây dựng với khối lượng kiến thức cụ thể  như sau:
• Chuyên ngành Kinh tế xây dựng trang bị các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, đầu tư; Phân tích đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong xây dựng; Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội các dự đầu tư xây dựng; Lập, thẩm định, quản lý các dự án đầu tư xây dựng; Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật trong xây dựng.
• Chuyên ngành Quản lý xây dựng trang bị kiến thức chuyên sâu về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Hoạch định, tổ chức và kiểm soát về chất lượng, chi phí và tiến độ dự án xây dựng một cách có hiệu quả.

Kiến thức và kỹ năng của người học: Người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc trong lĩnh vực quản lý xây dựng, có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý xây dựng. Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng mềm như giải quyết công việc, tổ chức, phối hợp, làm việc nhóm và các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống và đưa ra quyết định nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và nhu cầu của các nhà tuyển dụng, biết và có thể sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh) để đọc hiểu tài liệu ngành quản lý xây dựng. Do vậy, cơ hội du học của sinh viên chuyên ngành kinh tế xây dựng và quản lý xây dựng là rất cao.


Cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên: Trường Đại học Thuỷ lợi là một trong những trường đại học công lập có cơ sở vật chất chất lượng tốt nhất hiện nay, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của sinh viên toàn trường nói chung và ngành quản lý xây dựng nói riêng. Đội ngũ giảng viên về ngành Kinh tế xây dựng và quản lý xây dựng có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, được đào tạo bài bản về chuyên ngành tại các cơ sở uy tín trong và ngoài nước (Đức, Đan Mạch, Pháp, Úc) và có kinh nghiệm thực tiễn. Hiện nay, Bộ môn Quản lý xây dựng có 16 cán bộ giảng viên, trong đó trình độ từ tiến sĩ trở lên là 7 (chiếm 44%, gồm có 3 Phó giáo sư, 4 tiến sĩ) và 9 thạc sĩ (56%).

LVC

  Gửi ý kiến phản hồi
123