Học Quản trị kinh doanh ra trường làm gì ?

Ngành Quản trị kinh doanh - Đại học Thủy lợi bắt đầu tuyển sinh từ năm 2008. Cho đến nay đã đào tạo được 1300 cử nhân. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm 6 tháng sau khi tốt nghiệp lên tới 95%.
  Gửi ý kiến phản hồi
621