Đề cương các Học phần trong chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh - Bậc đại học (phiên bản cập nhật năm 2018) - CTĐT ngành QTKD áp dụng từ K59

Đề cương các Học phần trong chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh bậc Đại học (phiên bản năm 2018) - CTĐT ngành QTKD áp dụng từ K59

Bộ môn Quản trị kinh doanh kính gửi đến các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên đề cương các Học phần trong chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh bậc Đại học (phiên bản năm 2018)

Link xem chi tiết