Clip giới thiệu Ngành Kinh tế xây dựng - Trường Đại học Thủy lợi

Clip giới thiệu Ngành Kinh tế xây dựng - Trường Đại học Thủy lợi: Xem tại đây

---

Trường Đại học Thủy lợi đào tạo Kỹ sư kinh tế xây dựng có kiến thức vững chắc, trình độ chuyên môn cao và tổng hợp về kinh tế, quản lý và kỹ thuật xây dựng; có kiến thức chuyên sâu về định giá xây dựng, tổ chức quản lý xây dựng, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư; có trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp đàm phán ký kết hợp đồng; có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, thích nghi với môi trường làm việc đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Chương trình đào tạo Ngành Kinh tế Xây dựng có tổng số 150 tín chỉ, với thời gian đào tạo 4,5 năm. Chương trình đào tạo được xây dựng theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tham khảo chương trình đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới, trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu và phù hợp với thực tế về lập, phân tích, đánh giá, thẩm tra và thẩm định dự án đầu tư xây dựng, định giá xây dựng, quản trị các doanh nghiệp xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đội ngũ giảng viên giàu nhiệt huyết, có bề dày kinh nghiệm giảng dạy, hầu hết có trình độ từ thạc sỹ trở lên với 50% là tiến sỹ được đào tạo bài bản tại các trường đại học danh tiếng trong nước và tại các nước phát triển như Anh, Đức, Hà Lan và Nhật Bản.