Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

Năm 2017, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh đại học chính quy trong cả nước theo nhóm ngành đối với một số ngành học cùng khối, có điểm xét tuyển vào nhóm ngành và điểm xét tuyển vào từng ngành trong nhóm.

Năm 2017, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh đại học chính quy trong cả nước theo nhóm ngành đối với một số ngành học cùng khối, có điểm xét tuyển vào nhóm ngành và điểm xét tuyển vào từng ngành trong nhóm. Nhà trường thực hiện xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 và xét tuyển thẳng những học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc, quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh đạt giải nhất, nhì cấp Tỉnh/Thành phố một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường hoặc học sinh tốt nghiệp các trường chuyên hoặc học sinh đạt loại giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12 và tốt nghiệp năm 2017. Chỉ tiêu dành cho xét tuyển thẳng không quá 20% tổng chỉ tiêu của toàn trường.