Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2018.

Năm 2018. trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh 3700 sinh viên tại 03 cơ sở đào tạo: Hà Nội (2820), Hưng Yên (300), Cơ sở 2 - Thành phố Hồ Chí Minh (580)

Ngày 22/01/2018 Trường Đại học Thuỷ lợi đã có thông báo chính thức về tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018 (kèm theo Văn bản số 93/TB-ĐHTL).

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của toàn trường là 3700 sinh viên tại 03 cơ sở đào tạo. Cụ thể như sau:

  1. Đào tạo toàn khóa tại Hà Nội: 2820
  2. Đào tạo năm thứ nhất và năm thứ hai tại cơ sở Phố Hiến, Hưng Yên, các năm còn lại học tại Hà Nội: 300
  3. Đào tạo tại Cơ sở 2 (Thành phố Hồ Chí Minh): 580

Một trong những điểm mới của tuyển sinh năm 2018 là ngoài các tổ hợp xét tuyển như năm 2017, Nhà trường đã bổ sung thêm tổ hợp xét tuyển D00 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) cho hầu hết các ngành.

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2018 của Khoa Kinh tế và quản lý cho 04 ngành (Quản lý xây dựng/Kinh tế xây dựng, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế và Kế toán) là 910. Cụ thể như sau

Cơ sở đào tạo

Qun lý xây dựng (Kinh tế xây dựng)

Kinh tế

Qun tr kinh doanh

Kế toán

Tng cng

Hà Nội

100

120

140

210

570

Phố Hiến, Hưng Yên (cho năm 1 và 2) các năm còn lại đào tạo tại Hà Nội

   

100

100

200

Cơ sở 2

   

70

70

140

Tng cng

100

120

310

380

910

 

Xem chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh