Ngành nghề đào tạo tuyển sinh năm 2017

Ngành nghề đào tạo tuyển sinh năm 2017 Năm 2017 Trường Đại học Thủy lợi tổ chức tuyển sinh các ngành như sau:

1. Đào tạo tại Hà Nội (mã trường TLA): Chỉ tiêu 3120

TT

Mã Nhóm ngành

Nhóm ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Ghi chú

1

TLA01

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình thủy

920

A00, A01, D07

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

B00: Toán, Hóa học, Sinh học.

Điểm các môn tính hệ số 1.

2

Kỹ thuật công trình xây dựng

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

5

Quản lý xây dựng

6

Kỹ thuật công trình biển

7

TLA02

Kỹ thuật tài nguyên nước

Kỹ thuật tài nguyên nước

210

A00, A01, D07

8

Thuỷ văn

9

TLA03

Kỹ thuật hạ tầng

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

190

A00, A01, D07

10

Cấp thoát nước

11

TLA04

 

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

50

A00, A01, D07

12

TLA05

 

Kỹ thuật cơ khí

320

A00, A01, D07

13

TLA06

 

Kỹ thuật điện, điện tử

210

A00, A01, D07

14

TLA07

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

400

A00, A01, D07

15

Hệ thống thông tin                 

16

Kỹ thuật phần mềm               

17

TLA08

 

Kỹ thuật môi trường

140

A00, A01, D07, B00

18

TLA09

 

Kỹ thuật hóa học                

80

A00, B00, D07

19

TLA10

 

Kinh tế

130

A00, A01, D07

20

TLA11

 

Quản trị kinh doanh

140

A00, A01, D07

21

TLA12

 

Kế toán

210

A00, A01, D07

22

TLA13

 

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng

60

A00, A01, D07

23

TLA14

 

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

60

A00, A01, D07

24

 

 

Công nghệ sinh học

 

 

Dự kiến tuyển sinh năm 2017, sẽ thông báo chỉ tiêu sau khi Bộ cho phép

25

 

 

Kỹ thuật cơ - điện tử

 

 

26

 

 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

 

27

 

 

Công nghệ chế tạo máy

 

 

 

2. Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh (mã trường TLS): Chỉ tiêu 580

TT

Mã Nhóm ngành

Nhóm ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Ghi chú

1

TLS01

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình thủy

280

A00, A01, D07

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

B00: Toán, Hóa học, Sinh học.

Điểm các môn tính hệ số 1.

2

Kỹ thuật công trình xây dựng

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

5

TLS02

 

Kỹ thuật tài nguyên nước

50

A00, A01, D07

6

TLS03

 Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

100

A00, A01, D07

7

Kỹ thuật phần mềm

8

TLS04

 

Kế toán

100

A00, A01, D07

9

TLS05

 

Cấp thoát nước

50

A00, A01, D07