Mô hình đào tạo

Mô hình đào tạo

Mô hình đào tạo và chương trình đào tạo cho các ngành học do Khoa Kinh tế và Quản lý phụ trách bắt đầu áp dụng từ các khóa nhập học năm 2009 (K50) được đổi mới một cách cơ bản, chú trọng tính thiết thực của nội dung chương trình và năng lực làm việc của người tốt nghiệp.  Đồng thời có tính mềm dẻo và tính liên thông cao để phát huy tối đa khả năng cá nhân của mỗi sinh viên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học và nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao của xã hội trong xu thế nền kinh tế tri thức toàn cầu hóa.

Hiện Khoa đang đào tạo 04 chuyên ngành: Quản lý xây dựng, Kế toán, Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Thông tin cụ thể các chuyên ngành như sau:

Thông tin chung

Đào tạo cử nhân

(Kế toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh)

Đào tạo kỹ sư

(Quản lý xây dựng)

Thời gian học

4 năm

4,5 năm

Khối lượng kiến thức

130 tín chỉ

145 tín chỉ

Định hướng đào tạo

Ngành rộng, định hướng cơ bản

Chuyên ngành, định hướng nghề nghiệp

Bằng cấp

Cử nhân

Kỹ sư

Cơ hội học tiếp

Thạc sĩ 1,5 - 2 năm

Thạc sĩ: 1,5 – 2 năm

Tiến sĩ: 4 năm

 

Quy định về ngoại ngữ

Tất cả sinh viên Đại học Thủy lợi bắt buộc phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu A2 trước khi được làm khóa luận hay đồ án tốt nghiệp.

Đối với sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: Sinh viên có 1 trong các chứng chỉ và đạt điểm tối thiểu tại bảng 1 do các Trung tâm tại bảng 2 cấp thì công nhận đạt chuẩn Tiếng Anh và miễn học học phần Tiếng Anh trong chương trình đào tạo và cho điểm tổng kết học phần là A (10 điểm tương ứng với thang điểm 10).

Bảng 1

Khung

Châu Âu

TOEFT PBT

(310-667)

TOEFT iBT

(0-120)

TOEIC

(0-990)

IELTS

(0-9.0)

Cambridge Tests

(0-100)

A2

≥ 400

≥ 35

≥ 350

≥ 3.5

≥ 70 KET

≥ 45 PET

  

Bảng 2

TT

Cơ sở/Tổ chức cấp chứng chỉ TA quốc tế

Bài thi

1

IIG Việt Nam

TOEFT PBT, TOEFT iBT, TOEIC

2

British Council

IELTS, KET, PET

3

IDP Việt Nam

IELTS

4

Cambridge ESOL Việt Nam

KET, PET

 
- Đối với sinh viên tham dự kỳ thi chuẩn Tiếng Anh do trường Đại học Thuỷ lợi tổ chức: Sinh viên được miễn học và thi các học phần Tiếng Anh đối với các học phần chưa học và cho điểm ứng với mỗi thang điểm như sau:
 

TT

Kết quả thi chuẩn

Tiếng Anh

(thang điểm 100)

Điểm công nhận

tương đương

(thang điểm chữ)

Điểm công nhận

tương đương

(thang điểm 10)

1

85 - 100

A

10

2

70 - 84

B

8,4

3

50 - 69

C

6,9

 
Quy trình đào tạo

Từ năm học 2008, Trường Đại học Thủy lợi áp dụng quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ. Sinh viên được chủ động lập kế hoạch và đăng ký học tập, tích lũy từng phần kiến thức theo tiến độ phù hợp với điều kiện và năng lực của bản thân. Với sự hỗ trợ của cố vấn học tập, sinh viên chọn đăng ký môn học, lớp học thuận lợi nhất cho kế hoạch học tập của mình. Mọi quy trình thực hiện thuận lợi, dễ dàng qua mạng. Quy chế đào tạo theo tín chỉ của Trường học Thủy lợi được xem tại đây (Xem file)