Chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết các Học phần Ngành Quản trị kinh doanh - Hệ Đại học chính quy

Bộ môn Quản trị kinh doanh đăng tải chương trình đào tạo và Đề cương chi tiết các Học phần trong Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh - Hệ đại học chính quy.

1. Chương trình đào tạo: Xem tại đây

2. Đề cương chi tiết các học phần trong Chương trình đào tạo: Xem tại đây

  Gửi ý kiến phản hồi
740