Công văn đề nghị hỗ trợ tuyển dụng của Công ty cổ phần thuốc thú y SVT Thái Dương

Ngày 14/11/2018, Công ty cổ phần thuốc thú y SVT Thái Dương gửi tới Ban Giám hiệu trường Đại học Thủy lợi Công văn đề nghị hỗ trợ tuyển dụng 15 - 20 nhân viên kinh doanh là sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Thủy lợi, ưu tiên khối ngành Kinh tế và Quản lý, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với sinh viên.

Chi tiết xem tại File đính kèm