Các chương trình thực tập của sinh viên ngành Kinh tế

Cùng với việc học tập tại giảng đường, nghiên cứu tại thư viện và các phòng máy tính, sinh viên ngành Kinh tế còn được tham quan thực tế tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở sản xuất và trải nghiệm những kiến thức trong thực tế thông qua các đợt thực tập theo từng chuyên ngành.

Sinh viên ngành Kinh tế đi tham quan thực tế tại cơ sở

 

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế của Trường Đại học Thủy lợi gồm 04 chuyên ngành là Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Kinh tế Đầu tư. Các giáo viên được đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực về Kinh tế từ các trường Đại học uy tín trên thế giới và Việt Nam có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tư vấn kinh tế cho các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.

Đi thực tế Hồ Núi Cốc

 

Nhiệm vụ của bộ môn Kinh tế là giảng dạy, đào tạo các cử nhân Kinh tế có kiến thức nền tảng mạnh và chuyên sâu về kinh tế và quản lý; có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt; sử dụng thành thạo tin học, ngoại ngữ; có năng lực hoạch định phát triển, tiếp cận và thực hiện các công việc về quản lý, điều hành, dự báo, và phân tích các vấn đề kinh tế và quản lý tài nguyên, môi trường; phân tích và hoạch định chính sách phát triển Kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề của khu vực công trong nền kinh tế thị trường; phát triển kinh tế với quản lý môi trường và các vấn đề xã hội;kinh tế quốc tế, kinh tế đầu tư.

Tham quan tại Công ty Khai thác Công trình thủy lợi Thái Nguyên

 

Để thực hiện quá trình giảng dạy, sinh viên đã được tham quan thực tế tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở sản xuất và trải nghiệm những kiến thức trong thực tế thông qua các đợt thực tập theo từng chuyên ngành như Công ty khai thác công trình thủy lợi Núi Cốc (Thái Nguyên), Thủy điện Bản Chát (Sơn La), Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư …... Ngoài ra, sinh viên cũng có cơ hội trao đổi với giảng viên, sinh viên quốc tế nhằm mở rộng khả năng hợp tác trong nghiên cứu, giảng dạy và thực tế.

Tham quan Thủy điện Bản Chát (Sơn La)

 

Với chủ trương phát triển và hội nhập kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt nam đòi hỏi ngày càng nhiều cử nhân kinh tế có trình độ chuyên môn cao. Sự mở rộng ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt nam ngày càng tạo nhiều cơ hội việc làm đa dạng cho sinh viên tốt nghiệp ở nhiều vị trí khác nhau trong khối ngành kinh tế, vì vậy những đợt thực tập rất bổ ích cho các bạn sinh viên có thể tiếp cận các điều kiện thực tế trước khi bắt đầu hành trang mới.