Giới thiệu về Bộ môn Quản lý xây dựng - Khoa Kinh tế và Quản lý - Đại học Thủy lợi

Bộ môn Quản lý xây dựng được thành lập từ việc đổi tên Bộ môn Kinh tế Thủy lợi.

Nhiệm vụ chủ yếu của Bộ môn hiện nay là giảng dạy, đào tạo, và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực cơ bản về dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng: quản lý tiến độ, quản lý nguồn lực, quản lý‎ tài chính, quản lý chi phí và chất lượng của dự án... Trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật, công nghệ xây dựng và các lĩnh vực có liên quan đến sản xuất kinh doanh và hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; Sinh viên và các học viên sau khi tốt nghiệp sẽ có khả năng quản trị điều hành các hoạt động của doanh nghiệp hoặc các lĩnh vực liên quan hoạt động xây dựng, có kiến thức chuyên môn, phương pháp và bản lĩnh trong việc thực hiện công việc quản l‎ý doanh nghiệp xây dựng; có kiến thức nhất định về kinh tế phát triển và vấn đề hội nhập.

Sinh hoạt chuyên môn hàng tuần tại Bộ môn Quản lý xây dựng

Đội ngũ cán bộ, giảng viên hiện nay của Bộ môn Quản lý xây dựng

 

Chương trình đào tạo và nội dung chương trình

Chương trình đào tạo về Quản lý xây dựng được xây dựng theo hệ thống tín chỉ: Tổng số môn học 62 Môn; tổng số tín chỉ 145 tín chỉ (bao gồm 137 tín chỉ bắt buộc, 8 tín chỉ tự chọn). Chương trình được thiết kế với 4 khối kiến thức: Trong khối kiến thức chung (cơ bản); Khối kiến thức cơ sở ngành sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản về khối cơ sở ngành. Kiến thức cơ sở ngành bao gồm các kiến thức về kỹ thuật trong xây dựng trang bị cho sinh viên khả năng thiết kế, đề xuất, đánh giá và lựa chọn giải pháp kỹ thuật – công nghệ phù hợp cho từng bộ phận cấu thành hoặc cho tổng thể các bộ phận cấu thành dự án xây dựng. Tạo điều kiện sinh viên nâng cao kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật xây dựng; Kiến thức chuyên ngành nhằm giúp sinh viên chuyên ngành nắm vững kiến thức cơ bản của ngành Quản lý xây dựng trong việc lập, phân tích, đánh giá dự án đầu tư, lập dự toán công trình, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, dự án thi công công trình xây dựng, hồ sơ quyết toán công trình trong lĩnh vực xây dựng. Vận dụng kiến thức chuyên môn về quản lý điều hành dự án xây dựng, phân tích và xây dựng các mô hình, tổ chức thi công các công trình xây dựng.

Nhu cầu lao động của ngành đào tạo

Hiện nay đối với các doanh nghiệp thi công xây dựng, tư vấn xây dựng, mua sắm thiết bị, hàng hóa trong dự án xây dựng rất cần các nghiệp vụ đầu ra của kỹ sư ngành Quản lý xây dựng như lập hồ sơ dự thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, lập và thẩm tra dự toán, lập hồ sơ hoàn công thanh quyết toán công trình, tổ chức và quản lý thì công trên hiện trường hiện còn đang thiếu và yếu.

Đối với lĩnh vực quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng còn thiếu những chuyên môn xây dựng văn bản pháp quy trong xây dựng, thẩm định dự án đầu tư xây dựng cả kỹ thuật và kinh tế.

Kỹ sư ngành Quản lý xây dựng của Trường Đại học Thủy lợi hoàn toàn đáp ứng nhu cầu trên của thị trường, xã hội và Nhà nước.

Nơi làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp

Sinh viên của ngành Quản lý Xây dựng được trang bị những kiến thức trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ xây dựng, kiến thức kinh tế - tài chính và kiến thức về quản lý các hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng, … sau khi ra trường có thể:

  1. Làm các công việc quản lý: quản lý dự án, quản lý tài chính, quản lý chất lượng trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản tại các cơ sở, ban, ngành, Ngân hàng, Kho bạc, các Công ty – đơn vị (Chủ đầu tư) đang thực hiện việc đầu tư và quản lý các công trình xây dựng.
  2. Làm công việc kỹ thuật, tư vấn thiết kế tại các đơn vị: Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng, Công ty tư vấn thiết kế, Doanh nghiệp xây dựng, cơ quan kiểm toán cụ thể: Tư vấn trong các lĩnh vực quản lý dự án xây dựng: Lập, phân tích, đánh giá dự án đầu tư; lập dự toán công trình; lập hồ sơ mời thầu; lập hồ sơ đấu thầu xây lắp; lập dự án thi công công trình; lập hồ sơ hoàn công; lập hồ sơ quyết toán và quyết toán công trình; kiểm toán trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; Xây dựng định mức dự toán, định mức kinh tế kỹ thuật; Thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, hồ sơ thiết kế, tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình;
  3. Tham gia giảng dạy các môn học thuộc chuyên, ngành Quản lý xây dựng và quản lý dự án tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; Nghiên cứu thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và quản lý trong xây dựng cơ bản ở các Viện nghiên cứu, ở các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học, Cao đẳng.

Các điểm mạnh của Ngành đào tạo tại Trường ĐH Thủy Lợi

  1. Có các chương trình định hướng học tập và định hướng nghề nghiệp, lộ trình học tập, rèn luyện rõ ràng.
  2. Đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt tình, năng nổ, được đào tạo bài bản về Ngành Quản lý Xây dựng tại các cơ sở uy tín trong và ngoài nước, có kinh nghiệm thực tiễn.
  3. Trường nằm tại trung tâm thành phố, thuận tiện đi lại, có rất nhiều cơ hội làm thêm, trải nghiệm thực tiễn hoạt động kinh doanh.
  4. Cơ sở vật chất của trường đầy đủ, tiện nghi.