Mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán

Ngành Kế toán trường đại học Thủy lợi bắt đầu đào tạo sinh viên từ năm 2008. Qua hơn 10 năm với sự cố gắng không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, giảng viên, cho đến nay ngành kế toán trường đại học Thủy Lợi đã có hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp. Với mong muốn chất lượng đào tạo ngày càng được cải thiện, Bộ môn kế toán đã nhiều lần sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chương trình và nội dung đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực kế toán chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu hội nhập. Bản mô tả Chương trình đào tạo được thường xuyên đánh giá và cập nhật hàng năm. Đây là bản mô tả chương trình đào tạo hiện đang được sử dụng từ khóa 59 ngành kế toán của trường.