Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018

Khoa Kinh tế và quản lý thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

1. Đào tạo tại cơ sở chính Hà Nội (học toàn thời gian tại Hà Nội)

- Ngành Quản lý xây dựng (Kinh tế xây dựng): chỉ tiêu 100

- Ngành Kinh tế: chỉ tiêu 120

- Ngành Quản trị kinh doanh: chỉ tiêu 140

- Ngành Kế toán: chỉ tiêu 210

- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D00

2. Đào tạo tại cơ sở mở rộng Phố Hiến, Hưng Yên

- Ngành Quản trị kinh doanh: chỉ tiêu 100

- Ngành Kế toán: chỉ tiêu 100

- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D00

3. Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngành Quản trị kinh doanh: chỉ tiêu 100

- Ngành Kế toán: chỉ tiêu 100

- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D00

Chi tiết xem tai: http://tlu.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2018-9460File